Stel een foton afkomstig uit het begin van de oerknal bereikt ons nu. Het foton heeft nu een lagere frequentie dan 380.000 jaar na de oerknal. Is er sprake van energieverschil tussen begin en nu? En zo ja, hoe is dat energieverschil verdwenen?

Door uitzetting heelal neemt de achtergrondstraling af in frequentie en krijgt een lagere stralingsenergie. Hoe / waaraan raakt een foton zijn energie kwijt op een lange reis door het heelal? Werd energie omgezet in massa of andere straling of verandert het foton helemaal niet?