Stel dat robotica in de toekomst ingezet zal worden in het publieke domein (bijvoorbeeld robocops). Hoe verhoudt zich dat tot onze mensenrechten?

Stel dat de politie gebruik gaat maken van robocops, krijgen deze machines dan ook de bevoegdheden die politieambtenaren hebben? Mag zo'n machine een verdachte fouilleren? Hoe verhoudt zich dat tot artikel 11 Grondwet en artikel 8 EVRM. Kunnen we dergelijke bevoegdheden wel aan machines/computers overdragen?