Stel dat de zon vandaag plotseling definitief zou doven, hoe lang duurt het dan voordat de mensheid is uitgestorven.

Het is bekend dat de zon niet eeuwig blijft schijnen en langzaam zal doven. Ik zou me kunnen voorstellen dat de mensheid zich aan de veranderde omstandigheden zou kunen aanpassen. Maar als het plotseling zou gebeuren lijkt me dat onmogelijk. Of heeft de mensheid nog een kans op overleving?

Bijbehorende clustervragen