Stagneren octrooien en patenten de vooruitgang?

Octrooien en patenten zorgen er voor, dat nieuwe uitvindingen niet of slechts beperkt gebruikt worden in nieuwe uitvindingen, waardoor vooruitgang mogelijk stagneert.