sociale uitsluiting onder ouderen die in instellingen wonen

Het lijkt alsof ouderen die in instellingen wonen niet soicaal uitgelsoten kunnen zijn omdat wij ervan uitgaan dat ze binnen de setting van de instelling verzorgd worden en voldoende contacten hebben. Mijn ervaring is dat ouderen die in een instelling wonen vaak meer zouden willen en kunnen doen voor en in de samenleving, maar als ze eenmaal in een instelling zijn, lijken ze helemaal te worden afgeschreven als "niet meer nuttig". Onderzoek naar sociale uitsluiting is vooral gericht op de totale populatie en niet in het bijzonder of apart op de populatie van ouderen. Ouderen die in instellingen wonen worden vaak ook niet betrokken bij onderzoek gericht op de totale bevolking als populatie. Cijfers over geven aan dat ouderen niet of nauwelijks sociaal uitgesloten zijn. Ik geloof dat als men expliciet naar de situatie van ouderen kijkt, dan zullen er andere cijfers zichtbaar worden .