Sociale betrokkenheid

Heeft je sociale situatie invloed op je sociale betrokkenheid? Vanuit mijn vrijwilligerswerk merk ik dat mensen uit bepaalde sociale situaties zich meer of juist minder sociaal betrokken voelen. Een deel is natuurlijk de binding met de doelgroep, maar het valt ons op dat: - Mensen in armoede veelal dankbaar zijn, maar vaak niet mee willen doen; - Mensen met een normaal gezinsinkomen betrokken zijn en graag willen helpen; - Mensen met een modaal inkomen veelal bestuurlijke taken willen doen; - Hoge inkomens veelal niet betrokken willen zijn bij vrijwilligersorganisaties en hooguit geld doneren. Wij vragen ons af: hoe komt dat? Er lijkt meer aan ten grondslag te liggen dan alleen "dat hoort niet bij de sociale status".