Social media: vloek of zegen in de strijd tegen eenzaamheid?

Toelichting: Eenzaamheid is in Nederland in toenemende mate een maatschappelijk probleem. Gelukkig wordt er wel steeds meer aandacht aan besteed en zijn er acties om eenzaamheid terug te dringen. De inzet van social media wordt vaak genoemd als oplossing voor maatschappelijke problemen, ook op dit terrein. Helaas is niet bekend of mensen die social media voor virtuele contacten gebruiken minder eenzaam worden of dat hun eenzaamheid juist toeneemt omdat ze minder "face-to-face"-contacten hebben.