Smart Cities. Op welke wijze kunnen ontmoeting en sociale samenhang in de buurt op een moderne manier gestimuleerd worden?

Smart Cities, Smart buildings en Smart Mobility zijn straks in staat op grote schaal (gebruikers)informatie te genereren en contact aan te gaan met gebruikers. Deze ICT informatie en dit contact is in zichzelf geld waard en kan bij goed gebruik leiden tot meer efficiency (maar ook tot crimineel misbruik).