Robotisering, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, leidt tot aanzienlijk banenverlies. Kunnen wetenschappers oplossingen bedenken die voor voldoende werkgelegenheid zorgen voor mensen van vlees en bloed?

Automatisering en robotisering leidt tot aanzienlijk banenverlies. Hoe wenselijk is dat? Is kostenbesparing en innovatie aantrekkelijker dan mensen aan de kant zetten? Het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van automatisering en robotisering bevordert de massale werkloosheid die voor veel mensen rampzalig is. Daar zou wat tegenover mogen staan. Ik kijk uit naar mogelijke oplossingen die wetenschappers kunnen bedenken om voldoende werkgelegenheid te creëren voor mensen van vlees en bloed. Ook zou er een breder en intenser debat gevoerd moeten worden onder wetenschappers of zij zich voldoende bewust zijn van de maatschappelijke gevolgen die hun onderzoek kan hebben. Technologische vernieuwingen zouden niet zomaar doorgevoerd mogen worden, zonder dat er eerst een risicoanalyse voor de werkgelegenheid van mensen wordt gemaakt én een scenario met oplossingen om de gevolgen te ondervangen.