Overleeft de Waddenzee een stijging van de zeespiegel?

De meest karakteristieke eigenschap van de Waddenzee, Nederlands grootste natuurgebied, zijn de zandplaten en slikken die bij laagwater droogvallen. In de bodem van deze platen leeft een grote variatie aan diertjes die tijdens laagwater het voedsel zijn voor de vogels die in de Waddenzee leven of die deze tijdens hun jaarlijkse trek aandoen. De platen zijn daarmee niet alleen een gezichtsbepalend element, ze vormen een essentiële schakel in het natuurlijk systeem van het hele gebied. In principe kunnen deze platen verdrinken als de aanvoer van zand en slib achterblijft bij een stijging van het zeeniveau en/of een daling van de bodem. Beide scenario’s zijn van toepassing, het gemiddeld zeeniveau langs de Nederlandse kust stijgt met zo’n 2 decimeter per eeuw en kan dat in de toekomst nog sneller gaan doen als gevolg van klimaatsverandering, en de bodem daalt door de winning van delfstoffen. Merkwaardig genoeg weten we niet echt goed hoe deze platen gevormd worden en òf, en zo ja hoe, ze omhoog kunnen groeien als dat nodig is. dat moet nodig uitgezocht worden.