Op welke wijzen creëren kunstenaars en ontwerpers concreet kenbare en ervaarbare perspectieven op hoe mensen zich verhouden tot de wereld?

De vraag betreft zowel praktijkgericht als fundamenteel onderzoek naar de relatie tussen esthetische ervaring, kennisproductie en morele waarden/ ethische stel-lingnames. Het doelt er op beter in het vizier te krijgen hoe artefacten – beelden, ontwerpen, installaties, composities, opvoeringen e.d. – het zicht van mensen op wie zij zijn en hoe zij zich verhouden tot de wereld en tot anderen kan verrijken en verdiepen. Onderzoek hiernaar sluit aan bij de agenda van het hoger kunstonder-wijs en doelt op een versterking van de reeds internationaal vooraanstaande posi-tie van de kunst- en ontwerppraktijk in Nederland.

Bijbehorende clustervragen