Op welke wijze vindt zingeving plaats bij het wegvallen van religie?

We leven in een geseculariseerde maatschappij. Religie is een uitvinding van de mens om zin aan het leven te geven (richting, handvatten, regels, verbinding, omgaan met de dood, verhouding tot de - natuurlijke- wereld). Hoe worden deze functies vervuld bij mensen die atheist of agnost zijn? Of zijn de functies niet of moeilijk op een andere manier te vervullen, met alle psychologische (angst, onzekerheid) en maatschappelijke (verminderde sociale cohesie, geweld, meer sociale uitsluiting, schade aan natuur en milieu) consequenties van dien? Een multidisciplinair onderzoek is nodig hiervoor (oa. psychologie, filosofie, sociologie, geschiedenis, theologie)