Op welke wijze verzorgen we echt maatwerk voor leerlingen in het passend onderwijs met een leer- of gedragsstoornis?

Leerlingen in het voortgezet onderwijs die extra ondersteuning nodig hebben, moeten in ons huidige systeem net als alle anderen vroeg gedetermineerd worden en stromen daardoor vaak uit op lagere niveaus dan nodig. Stapelen van opleidingen wordt in onze rendementsmaatschappij steeds meer ontmoedigd. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we echt maatwerk gaan leveren en leerlingen beter en 'makkelijker' op hun niveau houden?