Op welke wijze kunnen we groepsbesluitvormingsprocessen verbeteren?

Mensen leven in groepen, werken in teams en organiseren zich in organisaties, buurten, steden, landen. Aan de ene kant willen individuen vrij zijn, aan de andere kant, dienen we ons te conformeren aan elkaar. Groepsvorming houdt natuurlijk in- en uitsluiting in. Conflicten tussen groepen zijn meer regel dan uitzondering. Toch moeten we met elkaar verder: we kunnen niet met elkaar en we kunnen niet zonder elkaar: in organisaties, maatschappij, gemeenschappen. Op welke wijze kunnen we effectiever omgaan met verschillen in kennis, mening, achtergrond etc? We willen verschillen niet negeren en toch niet iedereen de eigen zin geven. Hoe kunnen we tot passendere besluitvorming komen in buurten, steden, landelijk en op wereldschaal, de verschillen overbruggen? Op welke wijze kunnen we eerder en beter interveniëren om te voorkomen dat conflicten uit de hand lopen? Hoe werken de nieuwe media hierbij? Dit vraagt om het combineren van psychologie, sociologie, media, filosofie, geschiedenis, politicologie, bedrijfskunde en ethiek.