Op welke wijze kunnen vraag en aanbod naar duurzame brandstoffen (bijvoorbeeld biobrandstof ) en energiedragers (elektriciteit, waterstof, e.d.) in voldoende mate tot ontwikkeling worden gebracht?

Uit de SKIA IenM Ons toekomstbeeld is dat wij in 2028, ondanks de steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen, mobiel kunnen zijn en goederen kunnen verplaatsen over weg, water en lucht, zonder dat dat ten koste gaat van de aarde en de leefomgeving. Een duurzaam mobiliteitssysteem draagt bij aan een Nederland waar het prettig wonen is en economisch goed gaat.