Op welke wijze kunnen 'slimme technologieën' onze leefomgeving beïnvloeden (in positieve en negatieve zin) en welke invloed hebben wij daar zelf op? ?

Slimme technologieën bieden kansen voor het verbeteren van onze leefomgeving (Smart Cities), maar kunnen tegelijkertijd een bedreiging vormen voor bijvoorbeeld de privacy en veiligheid. Wat beteken deze slimme technologieën voor de toekomst en welke invloed hebben de overheid en burgers zelf daarop?