Op welke wijze kan van Big Data in de digitale wereld gebruik gemaakt worden om evaluatieonderzoek van digitale interventies zoals e-therapieën, e-government, e-law enforcement, de ‘graduated response’-interventie ( om digitale piraterij te verminderen)

Steeds meer beleid wordt digitaal beleid: e-therapieën, e-government, digitale interventies om piraterij aan te pakken (‘graduated response’) Tot nu toe is evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van dat soort interventies nauwelijks van de grond gekomen, zo bleek onlangs in een artikel in het vakblad “Evaluation”. Met de verdere doorgroei van de ‘living in the web-samenleving’, inclusief internet of things, ‘wearables’ enz., wordt het steeds meer noodzakelijk Big Data te gebruiken bij evaluaties.