Op welke wijze kan (informatie) technologie het werk en welzijn van medewerkers verbeteren?

Deze vraag wordt ingediend namens de vakgroep Human Resource Management van de Universiteit Twente. De opkomst van verregaande automatisering en robotisering werpt de vraag op of (informatie) technologie de factor arbeid en daarmee personeel overbodig maakt? Voorstanders van technologie zien echter de mogelijkheid om werk en welzijn van medewerkers te verbeteren. Webapps maken bijvoorbeeld thuiswerken mogelijk en stellen medewerkers daarmee in staat een balans te vinden tussen werk en privé. Opleidingen en banen die online beschikbaar zijn, stellen medewerkers in staat te hun “employability” te vergroten. Professionals hebben toegang tot zogenoemde “Big Data” die ze in staat stelt betere beslissingen te maken. Ondanks dat er technologische opties te over zijn, blijft het individu verantwoordelijk voor het succes van technologie omdat hij/zij deze ontwerpt en toepast. Vandaar dat twee relevante vragen zijn: Welke informatie technologieën stellen medewerkers in staat werk en welzijn te verbeteren, en, onder welke condities?