Op welke wijze kan de samenwerking tussen (passend) onderwijs en (jeugd)zorg bevorderd worden?

Door recente ontwikkelingen in de wetgeving ontstaan nieuwe vragen rond de rol van docenten en andere professionals binnen de school binnen de zorg voor leerlingen die speciale aandacht behoeven. Sommigen zien in de docent de ideale zorgregisseur. Onderzoek kan leiden tot optimale scenario’s in de samenwerking tussen (passend) onderwijs en (jeugd)zorg.