Op welke wijze kan Big Data worden benut voor het evalueren van de effectiviteit van overheidsbeleid en i.h.b. (juridische) interventies/sancties?

Klassieke methoden zijn het voeren van gesprekken via surveys en het werken met registerdata van bijv. het WODC of het CBS. Denk aan de landelijke enquête onder de Nederlandse bevolking over slachtofferschap en hoe zij aankijkt tegen de politie. Dat zijn dure aangelegenheden met flinke non response problemen. Daarom zou verkend moeten worden hoe via Sociale media Big Data en (digitaal) zoekgedrag ook zicht verkregen kan worden op de effectiviteit van beleid.