Op welke wijze en met welke informatiebeveiligingsmaatregelen kunnen we realiseren dat vertrouwelijke justitiële en strafvorderlijke gegevens zonder risico van externe inbreuken op de security en de privacy kunnen worden opgeslagen in een cloud-omgeving?

Cloud Storage kan voor een betrouwbare en mobiele toegang tot data zorgen. Ook voor de strafrechtsketen kan de opslag van justitiële en strafvorderlijke gegevens in een cloud-omgeving een kans bieden op aanzienlijke verbetering van de effectiviteit en de efficiency (w.o. flinke kostenbesparing). Randvoorwaarde is wel dat de security en privacy gewaarborgd zijn. Opslag dient plaats te kunnen vinden zonder risico’s op hacking, diefstal of verlies van data, virusaanvallen e.d.