Op welke psychologische processen moet gefocust worden (welke zijn noodzakelijk en nuttig) voor verbetering van functioneren bij SOLK klachten

Ondanks veel onderzoek is nog steeds niet duidelijk welke methoden en welke processen specifiek voor verbetering/gedragsverandering noodzakelijk en nuttig zijn. Zo blijkt uit onderzoek dat het veranderen van overtuigingen/gedachten of het trainen van vaardigheden niet noodzakelijk is voor het tot stand komen van verandering. Onderzoek wijst uit dat er vermoedelijk andere processen een rol spelen in de verandering. Als niet duidelijk is welke methoden/processen tot verandering leiden, zorgt dit voor te lange behandeltrajecten waarin "van alles een beetje" wordt toegediend. Er ontstaat wel verandering maar het is eigenlijk niet duidelijk waardoor. Binnen de cognitieve gedragstherapie (CBT, ACT, MBCT...) wordt internationaal reeds aangeduid waar de uitdagingen liggen voor de toekomst: 1) het loslaten van technieken/processen die geen duidelijke rol spelen in gedragsverandering 2) het kiezen van eenduidige wetenschappelijke doelstellingen en filosofische stellingen 3) behandelingen gestuurd op die theorie en op processen die aantoonbaar een rol spelen in verandering.