Op welke manier werden communicatie-technologie, zoals radio, in het verleden ingezet als een instrument in het buitenlandbeleid van Nederland?

Heden ten dage spelen sociale media een grote rol in het vormgeven van de positie van Nederland in de wereld. Echter, dit is niet de eerste keer dat nieuwe communicatie-technologie zulke effecten heeft. De geschiedenis van de media leert dat er verschillende momenten zijn geweest dat destijds 'nieuwe media' belangrijk waren voor het buitenlandbeleid. Zo'n moment was in de jaren na de Eerste Wereldoorlog, toen radio als massa-medium doorbrak. Nederlandse instellingen, zoals Philips, speelden een cruciale rol in deze ontwikkeling en daarom speelde radio een relatief grote rol in de Nederlandse samenleving. Aangezien radio, letterlijk, een grenzeloos medium is, werd het ook ingezet om Nederlandse belangen in het buitenland te behartigen en ons land te promoten onder een internationaal publiek. De geschiedenis van radio als een instrument in het buitenlandbeleid kan ons veel leren over de huidige mogelijkheden en beperkingen van de inzet van nieuwe media in de international betrekkingen.