Op welke manier kunnen we in het onderwijs in Nederland meer aandacht te geven aan de joodse en islamitische traditionele verhalen om zo van jongs af aan meer begrip voor deze godsdiensten bij te brengen?

Op veel openbare en christelijke scholen in Nederland worden leerlingen bekend gemaakt met de belangrijkste verhalen uit het christendom. De islam en het jodendom kennen echter ook een schat aan verhalen. Wie de belangrijkste van die verhalen kent snapt meer van onze eigen geschiedenis en cultuur, maar ook wat anderen inspireert en beweegt. Zou het daarom niet goed zijn om leerlingen van jongs af aan bekend te maken met deze verhalen, en hen zo een groot stuk cultureel-religieus kapitaal mee te geven?