Op welke manier kunnen burgers door de lokale overheid bij hun initiatieven het best en het krachtigst worden ondersteund?

In een tijd van doe-democratie en overheidsparticipatie zijn overheden, en met name de lokale overheid, naarstig op zoek naar de beste manieren om actieve, initiatiefrijke burgers de wind in de zeilen te geven. Toch gaat dat nog regelmatig niet helemaal, of helemaal niet, zoals bedoeld: dan blijken er dingen volgens regels en bestemmingsplannen niet te kunnen, bestuurders aan handen en voeten gebonden te zijn, de angst voor het onbekende mee te spelen. Maar wat kan je nou het beste doen? Laat de wetenschap zich daar eens over uitspreken! Faciliteren is een buzz-word in dit verband, maar ook versluierend en onvoldoende concreet. Wat zijn in de praktijk de do's en don'ts? En hoe krijg je de juiste dynamiek?