Op welke manier kan worden voorkomen dat verkiezingen ook als ze betrekking hebben op gemeentelijke of provinciale politiek, Europa of de waterschappen, (teveel) gedomineerd worden door landelijke politiek?

Bij de meest recente verkiezingen voor de provincie en de waterschappen was de invloed van de landelijke politiek dusdanig overheersend dat provinciale en waterissues nauwelijks aan bod kwamen. Dat was niet voor het eerst, en het leidt tot hele vreemde effecten die met de realiteit van het betreffende bestuur maar heel beperkt te maken hebben. Het probleem is al vaak gesignaleerd, maar tot nu toe is er geen afdoende oplossing voor gevonden. Kan de wetenschap helpen deze kwestie alsnog te beslechten en mogelijke verstoringen uit de wereld te helpen, zodat verkiezingen zo zuiver mogelijk alleen of in hoofdzaak betrekking hebben op die bestuurslaag waarvoor ze formeel gehouden worden?