Op welke manier kan vroegtijdiger toegankelijkheid van innovatieve geneesmiddelen gecreëerd worden voor patiënten?

vanuit topsector LSH