Op welke manier kan ontwikkelingshulp bijdragen aan de bestrijding van internationale en transnationale misdrijven?

Internationale en transnationale misdrijven worden doorgaans gepleegd in de context van gewapende conflicten in onderontwikkelde landen, zoals Congo, Libië, Mali en Somalië. De praktijk wijst uit dat de effectieve bestrijding van dergelijke misdrijven een integrale aanpak vereist die mede is gericht op de sociale en economische ontwikkeling van conflictgebieden. In het kader van piraterijbestrijding is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat militaire missies en strafrechtelijke vervolgingen geen einde brengen aan de scheepskapingen in de Golf van Aden, maar er slechts voor zorgen dat piraten hun tactiek aanpassen en hun activiteiten verplaatsen naar nieuwe gebieden waar minder toezicht wordt gehouden. Het lijkt er op dat piraterij slechts effectief kan worden bestreden door het beleid mede te richten op de politieke, economische en sociale ontwikkeling van Somalië – het thuisland van veel piraten. Dit voorbeeld suggereert dat de effectieve bestrijding van internationale en transnationale misdrijven hand in hand moet gaan met ontwikkelingshulp. Er daarom behoefte aan multidisciplinair onderzoek naar het samenspel tussen de bestrijding van internationale en transnationale criminaliteit en ontwikkelingshulp. Dergelijk onderzoek kan worden uitgevoerd door onder andere het Center for International Criminal Justice, Instituut Clingendael en het Hague Institute for Global Justice.