Op welke manier en in welke mate draagt de grootschalige invoering van burgerinitiatieven bij aan de kwaliteit van onze democratie, sociale samenhang en/of identiteit? Zijn er ten aanzien van deze 3 punten ook risico's? En zo ja, welke?

Wij hebben de laatste tijd veel bestuurlijke zorgen waargenomen rondom het bestaan van burgerinitiatieven. Vrijwel iedereen ziet voordelen maar toch ontstaat de indruk dat een overheid die moet loslaten dat niet zomaar kan doen. Maar waarom niet? Waar zit die angst? Wij willen wel eens goed uitgezocht zien (op een integrale manier) wat de voor- en en nadelen zouden zijn en hoe die laatste zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.