Op welke manier draagt kunstonderwijs bij aan de sensibilisering voor existentiële menselijke vragen?

Religie en kunst hebben beide te maken met verbeelding(kracht). Mijn uitgangspunt is dat het onderwijs (po,vo,enz) hoort bij te dragen aan Bildung: menswording, en daar hoort aandacht voor het existentiële in de mens bij, naast het cognitieve, affectieve en de houding van mensen. Ik verwacht dat kunstonderwijs kan bijdragen aan de ontwikkeling van een open houding voor het existentiële in de mens en indirect ook voor een open en dialogische houding naar andere mensen.