Op welke leeftijd kan en moet therapie bij kinderen met een spraakstoornis worden gestart, zodat er geen andere problemen ontstaan (bv lees-spellingproblemen?

De leeftijd waarop nu er gestart wordt met behandelen van kinderen met een spraakstoornis is variabel. Dit kan komen doordat men denkt het komt wel goed, maar ook doordat men denkt dat therapie nog te vroeg is voor een jong kind. Ik ben benieuwd wat nu de beste start is. Afwachten want het gaat van zelf voorbij of vroeg starten om erger te voorkomen?