Ontwikkelt het cultureel zelfbewustzijn van basisschoolleerlingen zich door het bezoek aan culturele instellingen? Zo ja, hoe?

Jaarlijks bezoeken leerlingen in het basisonderwijs culturele instellingen zoals musea en theaters. Vaak worden deze bezoeken geëvalueerd in algemene termen, als (niet) leuk of leerzaam. Maar wat dragen deze bezoeken bij aan de ontwikkeling van een leerling? Hoe ontwikkelt het cultureel zelfbewustzijn, het vermogen om te reflecteren op cultuur, van de leerling zich door een bezoek aan een culturele instelling?