Ontwikkeling meetinstrument latent aanwezige talenten?

Kunnen latent aanwezige talenten methodisch zichtbaar worden gemaakt?