Ontwikkel een systeem dat helpt bij het onderbouwen van keuzes in ontwikkelen van alternatieve vormen van energieopwekking.

Ik kwam op dit idee toen ik mij verdiepte in de enorme mogelijkheden van het opwekken van energie door middel van osmose tussen zeewater en zoet water (http://www.wattisduurzaam.nl/875/energie-opwekken/waterkracht/overzicht-blue-energy-de-voor-en-nadelen-van-osmose-energie/#ned ). Ook daar bleken nogal wat haken en ogen aan te zitten. Maar wat zijn eigenlijk de milieutechnische kosten van productie en gebruik van windmolens? Een globaal calculatiesysteem van de totale ecologische belasting (en dus duurzaamheid) van produktie en gebruik van alternatieve vormen van energieopwekking zou een belangrijk instrument zijn om prioriteiten in onderzoek (bij) te sturen. Hoe veel zeldzame grondstoffen zijn nodig? Hoe groot is de ecologische impact bij het productieproces en het functioneren? Oftewel wat is de geschatte footprint per Kwh? Het zou bijdragen aan een betere maatschappelijke afweging en research naar alternatieve materialen en productieprocessen bevorderen. Ook toepasbaar bij electrische auto's e.d.