Ontwikkel een eenvoudig en compact filtersysteem voor afvoergassen (NOx, SOx, PM)

De vraag sluit aan bij de thematiek die wordt uitgewerkt in de topsector water óp het innovatiethema 'Schone Schepen'.