Ontwikkel een data mining tool voor (details uit) afbeeldingen

Voor tekstonderzoek zijn al veel tools beschikbaar waarmee je kunt onderzoeken hoe het gebruik van een specifiek woord of een discours zich heeft ontwikkeld, bv Nederlab. Een vergelijkbare tool voor omvangrijke beeldverzamelingen (te beginnen met de collecties van de grote Nederlandse musea en bibliotheken) zou een enorme impuls kunnen zijn voor kunsthistorisch onderzoek. Nu zijn we nog vaak afhankelijk van toevallige, 'handmatige' vondsten van verbanden tussen verschillende werken. Een systematische zoekmethode kan leiden tot betere inzichten in bijv. de relatie tussen prenten en schilderkunst, de uitwisseling tussen kunstenaarsateliers, en de verspreiding van beeldtradities die iets zeggen over hoe mensen in het verleden hun wereld zagen en wat ze belangrijk vonden. Idealiter kun je in zo'n beeldtool een (detail van) een afbeelding uploaden, waarna het systeem met soortgelijke resultaten komt.