Ontwikkel duurzame infrastructurele opslag voor energie uit sterk variabele bronnen.

Het zal op termijn niet mogelijk zijn in de energiebehoefte van de bevolking te voorzien door gebruik van fossiele brandstoffen. Er wordt toenemende inspanning verricht om meer duurzame energiebronnen als wind- en zonne-energie aan te spreken. Een nadeel is het sterk variabele aanbod van deze energiebronnen. Opslag van energie is daarom van cruciaal belang. Onderscheid moet daarbij gemaakt worden tussen verplaatsbare opslag, zoals bijvoorbeeld nodig voor electrische auto’s, en stationnaire opslag bij energieknooppunten en centrales. Er wordt al veel onderzoek gedaan naar verplaatsbare opslag in de vorm van accu’s en batterijen. Deze zijn door de te gebruiken en verbruiken materialen niet erg duurzaam. Meer onderzoek is ook voor deze opslagvorm daarom nog nodig. Voor stationaire opslag is ooit een voorstel gedaan door ir.Lievense. Dit behelsde een kunstmatig stuwmeer (in Nederland). Om onduidelijke redenen is daar geen vervolg aan gegeven. Het lijkt me dat de tijd rijp is voor nader onderzoek naar duurzame stationaire energieopslag uit sterk variabele bronnen, bijvoorbeeld zoals is voorgesteld door Lievense. Er zijn ongetwijfeld meer van dit soort infrastructurele opslag mogelijkheden.