Onderzoek oplossingen en maatschappelijke consequenties van vluchtelingenvraagstuk in Europa op langere termijn.

Asielzoekers worden binnen Europa een toenemende destabiliserende factor. Denkbare oplossingen: -Opvangen en herverdelen binnen Europa; -Hek er om, niemand er bij; -Huisvesten nabij regio van herkomst in gecontroleerde nederzettingen; -Push-factoren verminderen -Pull-factoren verminderen Onderzoek consequenties van 'opvangen en herverdelen' als juridisch en sociaal minst onhaalbare optie op korte termijn, zonder andere te verwaarlozen. Europa heeft veel ontvolkende rurale gebieden. Onderzoek de consequenties van een mogelijk houdbaar alternatief voor volledige integratie nl. tijdelijke opvang in complete sociaal-economische gemeenschappen, passend bij de cultuur van de vluchtelingen. Bv. Syriërs met Syrisch onderwijs binnen een 'normale', zij het tijdelijke 'Syrische' gemeenschap. Je kunt geen terugkeer eisen als je niet alle leden daar voortdurend op blijft voorbereiden. Moeilijk maar minder erg dan individuele rondzwervende ontheemden zonder perspectief. In Europa en Nederland nodig: creativiteit en moed en perfecte logistiek en coördinatie. In Europa ontstaan diverse 'tijdelijke autonome dorpen' met voorzieningen van voldoende niveau t.b.v. een specifieke cultuur, onder bescherming en controle van het gastland. Denkbare effecten: -geen sociale belasting gastland; -Menswaardig bestaan, zij het in ballingschap; -Door blijvende ontwikkeling goede basis voor terugkeer na het conflict; -Geen verloren generaties door optimaal onderwijs in eigen taal en cultuur.