Onderzoek naar personalized medicine, waarbij met aandacht voor relevante factoren onderzoek gedaan wordt naar de meest optimale behandeling voor de individuele patiënt met een plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied.

Uw verzoek om aan te geven welke onderzoeksvragen aandacht behoeven is uitgebreid besproken in de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO). De NVKNO heeft in 2013 een eigen wetenschapsagenda gepresenteerd. Deze is in te zien via http://www.kno-leden.nl/publiek/document/2908. Hierin kunt u ook nalezen volgens welke methodiek de NVKNO de onderzoeksvragen heeft geslecteerd. Op basis van deze agenda zijn inmiddels vijf onderzoeken van start gegaan. Onder meer de hierboven genoemde vraag staat nog open en behoeft in onze visie onderzoek. In totaal leveren wij zes nieuwe onderzoeksvragen aan. Graag geven wij toelichting indien gewenst.