Onderzoek naar de betrouwbaarheid van de normen t.a.v. gepulste, onnatuurlijke, niet ioniserende microgolven (RF/HF)

Geachte NW, Ik ben ttv mijn verhuizing (maart 2013) alhier volledig onderuit gegaan en 'heb' inmiddels 'EHS'. Uit diverse metingen is gebleken dat er sprake is van een 'vuil' (lees: vervuild) conventioneel stroomnet en idem dito vwb de aarding dezes. Het is erg moeilijk uit te vissen wat wát is mbt het hoogfrequente cq radio-frequente maar alleen al een smart-Phone detecteert hier 22 wifi-velden. En zoals u wellicht weet is enkel wifi maar een onderdeel van het draadloze tijdperk waarin we de laatste 2 decennia zijn belandt. Voor zover ik weet, stijgt het aantal mensen met 'EHS' schrikbarend, niet alleen landelijk, maar ook continentaal cq wereldwijd. Vandaar mijn dringend verzoek om aandacht hiervoor omdat het lijden onverantwoord enorm is en ik het ervaar als een 24/7 folteren.