onderzoek doen naar de effecten van meditatie op individu en maatschappij

Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in meditatie en beoefenen meditatie. Aan meditatie wordt een positief effect toegeschreven op individu, zoals gezonder leven, betere lichamelijke en geestelijke gezondheid, evenwichtiger, minder minder psychische problemen, harmonieuzer leven, verdraagzamer, etc. Maar ook positieve effecten op de maatschappij zoals verminder geweld en agressie. Het zou mijns inziens goed zijn om de effecten van meditatie wetenschappelijk te onderzoeken. Als bovenstaande effecten zich voordoen levert beoefening van meditatie belangrijke maatschappelijke voordelen op. Niet alleen in termen van gelukkiger individuen. Maar ook in termen van dalende kosten in bijvoorbeeld gezondheidszorg en onderwijs. Het lijkt mij daarom van belang onderzoek naar de effecten te doen.