Onderzoek de contouren van een nieuw parlementair stelsel

de werking van het stelsel kent gebreken, de belangstelling van burgers en kiezers taant.Volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen hooguit partijen met een krimpend ledenbestand. Ca. 1 % van de burgers/kiezers is lid. Daarvan is ca. 1% actief. Representatie heeft plaatsgemaakt voor carrieres:een studie, fractie-assistent, kamerlid en dan wellicht woordvoerder, kabinetslid. Bekendheid is van groter belang dan deskundigheid, betrokkenheid. Kritiek op het systeem blijft gericht op details binnen het systeem(drempel, functie Eerste Kamer, rol provincie, aantal provincies, etc.). Het systeem houdt zichzelf in stand. Alleen "onpartijdig" onderzoek met conclusies daaraan verbonden kan perspectieven voor de toekomst bieden die opnieuw betrokkenheid en enthousiasme kunnen bewerkstelligen.