Onder welke voorwaarden leidt het concentreren van bedrijven en het verbinden met kennisinstellingen tot meer innovatie, productiviteit en werkgelegenheid? De vraag is verder waar het eventuele rendement neerslaat.

Er is geen empirische analyse waaruit blijkt dat clusters, hotspots, campussen, triangles, valleys, etc. tot meer innovatie, productiviteit en werkgelegenheid hebben geleid in de regio dan zonder deze instrumenten? Gaat het niet vooral om verplaatsing, bijvoorbeeld van verouderde locaties elders in de regio?