Onder welke omstandigheden herstellen mensen het snelst van acute en chronische lichamelijke klachten?

Chronische lichamelijke klachten die niet volledig verklaard worden door een somatische aandoending of afwijking, de zgn somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), kunnen gedefinieerd worden als lichamelijke klachten waarvan de patient tegen de verwachting in niet is hersteld (van Rood et al, 2011). Deze groep van patienten brengt hoge kosten met zich mee doordat zij een beroep doen op de zorg en door uitval op werk. Patienten reageren op hun klachten (cognitief, emotioneel, gedragsmatig en lichamelijk) en deze reacties kunnen het herstel bevorderen of juist bemoeilijken. Kennis over de omstandigheden die herstel kunnen bevorderen kan, indien geimplementeerd, helpen het aantal bestaande en het aantal nieuwe patienten met SOLK te verminderen.