Omgang met materieel erfgoed in crisis en oorlogsgebieden

Het Middellandse zeegebied en het Nabije Oosten zijn gebieden waar zich veel Oudheden bevinden. Deze oudheden spelen een rol in de financiële en humanitaire crisis in deze gebieden: kunsthandel financiert oorlogen en migraties; uit ideologische gronden wordt culturee erfgoed uit het verleden vernietigd; overdadig toerisme genereert geld, maar brengt ook schade toe aan sites en kunstwerken. Etc., etc. Het rijke materiële erfgoed in deze gebieden blijkt niet alleen een rijkdom, maar oo een enorme last te zijn. Op welke manieren kan hiermee worden omgegaan?

Bijbehorende clustervragen