Objectieve werkelijkheid, is die wel eens waargenomen?

Als ik er met mijn mensenogen naar kijk, dan zie ik materie, een steen. Kijk ik er met een elektronenmicroscoop naar, dan zie ik voornamelijk lege ruimte. Als ik hetzelfde fenomeen waarneem met een ander zintuig, ontstaat er een andere gewaarwording. Dat is de conclusie dus. Eenvoudiger dan verwacht. De conclusie kan niet zijn dat het materiële een eigenschap is van het fenomeen, of dat juist de leegte een eigenschap is van datzelfde fenomeen. Elk zintuig laat een eigen gewaarwording ontstaan en verder niet, er zijn geen geen objectieve eigenschappen ontdekt. De waarheid die voor alle mensen geldt is dus: De objectieve werkelijkheid bestaat niet, en echter dan wat door mensen is waargenomen wordt het niet. Er is alleen waarneming, de rest is illusie. Wat zou hierop tegen zijn?