Nieuwe producten en systemen blijken achteraf vaak onverwachte consequenties te hebben voor mens en maatschappij. (Hoe) kunnen we deze indirecte en lange-termijn gevolgen (beter) voorspellen, of er zelfs gericht voor ontwerpen?

Meer en meer worden we ons ervan bewust dat producten en onze ontworpen omgeving allerlei indirecte en lange termijn gevolgen hebben voor individuen en de maatschappij. Denk hierbij aan impact op ons gedrag en welzijn, of veranderende waarden- en normen. Door e-shopping verandert ons koopgedrag en verdwijnen winkelstraten uit de stad; door de mobiele telefoon gaan we anders om met afspraken, etc. Vaak zijn deze consequenties totaal onverwacht. (Hoe) kunnen we deze consequenties (beter) voorspellen, producten en diensten er gaandeweg op aanpassen, of zelfs gericht op die consequenties ontwerpen? En waar ligt dan de (morele, methodologische) grens van deze beheersbaarheid?