nieuw politiek bestel

Gezien het feit dat vele problemen zich niet meer nationaal maar internationaal voordoen en een visie gewenst is op zaken als energie, milieu, financiële wereld, is het mijns inziens niet meer goed om te besturen vanuit een politieke kleur. Problematiek in de wereld over milieu moet met een visie worden aangepakt. Nationaal ook, gaan we nu wel of niet werk maken van zonnepanelen, windenergie etc. Het heeft geen zin om continue ander beleid te voeren als we een andere coalitie hebben. Kan er niet vanuit een ander model bestuurd gaan worden.