Nederland is een maritiem land: hoe kunnen we met transport over en door het water (zeeën en de rivierendelta) een effectieve bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen (emissievermindering) en vermindering van files op het land?

Welke methoden zijn er voor weerstandsvermindering, effectievere voortstuwing en schonere energiebronnen voor schepen? Kunnen we leren van de oplossingen in de natuur, zoals bij vissen? (Innovatiethema ‘Schone Schepen’ van de TKI Maritiem in de Topsector Water)