(Naar aanleiding van 'Tegen verkiezingen' van David van Reybrouck): is loting voor politieke functies wetenschappelijk gezien een goed idee voor Nederland?

In zijn prikkelende boek 'Tegen verkiezingen' constateert Van Reybrouck een democratisch vermoedheidssyndroom en beargumenteert hij dat onze representatieve democratie met eens in de zoveel tijd verkiezingen betrekkelijk recente en willekeurige wortels heeft. Waarop hij met het klassieke Athene als oriëntatiepunt een gepassioneerd, goed onderbouwd pleidooi houdt voor loting. Van Reybrouck heeft er goed over nagedacht, maar zijn stelling dat loting de voorkeur verdient boven verkiezingen verdient voor Nederland nadere studie en een grondige wetenschappelijke toetsing. Die studie betreft niet alleen de haalbaarheid maar ook de (wetenschappelijk onderbouwde) positiebepaling ten aanzien van de wenselijkheid van loting.